วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย บ้านล่องถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  แนะนำการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ใช้ยาฆ่าเชื้อพ่นคอก หลังจำหน่าย เพื่อลงสุกรรุ่นต่อไป