วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ หมู่ที่ 5 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้ความรู้ คำแนะนำ การเลี้ยงแพะที่ถูกหลักวิธี การดูแลสุขภาพสัตว์ การรักษาสัตว์เบื้องต้น มอบยาถ่ายพยาธิและเวชภัณฑ์เฉพาะสัตว์