วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย เยี่ยมชมการปลูกผัดกูดในร่องสวนยาง บ้านถ้ำครก หมู่ที่ 2 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อนำความรู้ไปขยายผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปลูกไว้เป็นเสบียงอาหารสัตว์ และสามารถขายเป็นผักพื้นบ้าน มีรายได้ดี ผัดกูด 100 กรัม มีโปรตีน 4.09 กรัม