วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ได้ออกบริการพ่นยาฆ่าเชื้อตามโครงการณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงของสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกและซุ้มไก่ชน ครั้งที่ 1/2563 ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย