วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับปกครองอำเภอสะบ้าย้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้ม บ้านล่องควน หมู่ที่ 6 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย ได้แจกยาถ่ายพยาธิ และแนะนำให้การปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ โดยวิธีผสมเทียม เกษตรกรให้ความสนใจด้านปศุสัตว์ จำนวน 150 ราย