วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ติดตามงาน ให้คำแนะนำ เครือข่ายแพะรายย่อย ในการจัดตั้งกลุ่มแพะขนาดกลางและขนาดใหญ่ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้กลุ่มแพะอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา