วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับนายวิโรจน์ คชเลิศ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการโครงการชลประทานสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสงขลา และนายสมัคร    สุวรรณสาม ปราชญ์เกษตร ลงพื้นที่ ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 ราย (กลุ่มพร้อม) ในพื้นที่ หมู่ที่ 2,4,8 ตำบลคลองหอยโข่ง,ตำบลโคกม่วง,ตำบลทุ่งลาน  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงไก่และการเริ่มต้นการผลิตตามแผนการผลิตให้เหมาะสมศักยภาพของเกษตรกร ในรูปแบบ 3 ประสาน เพื่อสร้างความเข็มแข็งในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพื้นที่และลงบันทึกในสมุดตรวจเยี่ยมเกษตรกร