วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์สงขลา เทศบาลตำบลโคกม่วง ด่านกักกันสัตว์สงขลา พร้อมทีมงาน  ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดพื้นที่ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา จำนวน 68 ตัว