วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับทีมงาน บริการเจาะเลือดแพะ-โค เพื่อส่งตรวจหาเขื้อโรคแท้งติดต่อ ของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา