วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านโคเนื้อทุ่งลาน เพื่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานของกลุ่มฯ  ณ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อทุ่งลาน ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา