วันที่ 19  ตุลาคม พ.ศ.2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ  5 ประสาน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,4 ต.คลองหลา  อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา