วันที่ 6 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริการรักษาสัตว์ เพื่อควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร