วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง  ติดตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ของเกษตรกร หมู่ที่ 7 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา จำนวน 5 ราย