วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมรับมอบแพะพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้กับกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ตัวแทนเกษตรกรเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล จำนวน 10 ตัว ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกวังใหญ่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  จำนวน 3 ตัว  และตัวแทนกลุ่มบ้านบูยง อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 2 ตัว  
  จากนั้นเวลาประมาณ 10.30 น. คณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการเลี้ยงแพะในโครงการ ณ กองพลพัฒนาที่ 4 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมี พันตรีเสรี โพธิ์เงิน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมคอกแพะ ซึ่งแพะดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้เมื่อปี 2559  จากการเยี่ยมชม ทางคณะฯได้ให้ข้อแนะนำการเลี้ยงแพะเพื่อการพัฒนาต่อไป