วันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ประมงอำเภอคลองหอยโข่ง ชลประทานอำเภอคลองหอยโข่ง ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา