วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง อบรมเกษตรกร การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลาน ณ.ฟาร์มตัวอย่าง อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา