วันที่ 11 มกราคม 2565 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์สงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และด่านกักกันสัตว์สงขลา  รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ณ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ผลการดำเนินการ ทำหมัน สุนัขและแมว  27 ตัว