วันที่ 14 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลโคกม่วง และด่านกักกันสัตว์สงขลา ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่วัดปลักคล้า ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ทั้งหมด 14 ตัว