วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่รณรงค์การป้องกันโรคลัมปี-สกินในโคหมู่ที่ 6  ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พร้อมแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคลัมปี-สกินให้กับเกษตรกร