วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงแพะโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ให้คำแนะนำการเลี้ยงและการดูแลสุขภาพแพะ เนื่องจากมีอาการป่วยจากตกร่องพื้นคอกทำให้ขาด้านซ้ายไม่สามารถยืนได้และทำได้ทำการรักษาเบื้องต้น แต่แพะมีอาการคงที่ ต้องทำการเอ็กเรย์เพื่อประกอบในการรักษาและได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูฝน