วันที่ 3 เมษายน 2563 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดในม้า เกษตรกร 4 ราย ม้าเพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 10 ตัว ผลการตรวจเยี่ยม ไม่พบสัตว์ป่วยหรือมีอาการผิดปกติ  พร้อมทั้งเน้นย้ำหากพบม้ามีอาการป่วยหรือมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอทันทีเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป