วันที่ 13 มกราคม 2563 นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ตรวจเยี่ยมติดตามศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ ของเกษตรกร ม.7 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา