วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับ ประมงอำเภอคลองหอยโข่ง และด่านกักกันสัตว์สงขลา ร่วมตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา