วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการด้านปศุสัตว์ ณ วัดโคกกอ ม. 2 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา มีผู้สนเข้าเข้ารับบริการคลินิกปศุสัตว์ 98 ราย ได้ให้บริการเอกสารคู่มือการเลียงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ พร้อมมอบยา และเวชภัณฑ์แก่ผู้เข้ารับบริการ