วันที่ 29 ตุลาคม2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อคอกโคเนื้อ ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 9 จุด เพื่อป้องกันโรคระบาดในพื้นที่