วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่เลี้ยงไก่ สนามชนไก่ของกับเกษตรกร ต.คลองหอยโข่ง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เกษตรกรรับบริการ 10 ราย