วันที่ 21 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน จัดทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร บรมมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พัฒนาปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวัน รักต้นไม้ประจำปีของชาติ  ณ.อ่างเก็บน้ำคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา