วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง โดยนายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์สงขลา ออกพ่นยาฆ๋าเชื้อ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง โดยมีบ่อนสนามชนโคจำนวน 1 แห่ง  และสนามชนไก่ จำนวน 2 แห่ง