วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง โดยนายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับ นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 และนางสุภาวดี แก้วสุกใส นักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมส่งมอบไก่ไข่ พร้อมเวชภัณฑ์ อาหารและยา ให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการ "5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปี 2561 โดยมีนาย ชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานในพิธี