วันนี้ 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อท่งลาน ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ให้ความรู้ด้านผสมเทียม สูตรอาหารสัตว์ลดต้นทุน โรคสัตว์ทั่วไป การตลาดปศุสัตว์ และอื่นๆ กลุ่มเลี้ยงโคมีสมาชิก 34 ราย โค 340 ตัว