วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต9ให้บริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา