วันที่ 19 มิถุนายน  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง โดยนายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ให้บริการเจาะเลือดแพะ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อส่งตรวจตามโครงการปลอดโรคแท้งติดต่อในแพะแกะในพื้นที่จังหวัดสงขลา