วันที่ 13 มิถุนายน  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง โดยนายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ติดตาม การดำเนินงานโครงการข่ายศูนย์เรียนรู้ ปีงบประมาณ 2561 โครงการ 1ฟาร์ม 1 หมู่บ้าน และแจกอวนตาข่ายพร้อมเวชภัณฑ์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่เกษตรกรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา