วันที่ 18 มิถุนายน  2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง โดยนายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านปศุสัตว์ กิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ (ไก่ไข่) มีเกษตรกรจำนวน 10 ราย ณ.ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา