วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบจุดเกิดโรค ในพื้นที่ ม.1 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา