วันที่ 12 กันยายน 2565 นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร  ป้องกันเฝ้าระวังโรคสัตว์ รักษาอาการป่วย เบื้องต้น  พร้อมให้คำแนะนำ การเลี้ยงการจัดการฟาร์ม การดูแลสุขภาพสัตว์ ณ ฟาร์มสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา