วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์ชันสูตรโรคฯตอนล่าง และด่านกักกันสัตว์สงขลา ออกหน่วยบริการทำหมัน และฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข-แมว ในวัดป่าขวาง ม.7ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา