วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจติดตามระดับน้ำในพื้นที่และสภาพความเป็นอยู่ของโค ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ระดับน้ำเริ่มลดลง สัตว์เลี้ยงสามารถกินหญ้าธรรมชาติในพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึง