วันที่ 24ธ.ค.2560 เวลา 10.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.16 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ตรวจสอบความเสียหายด้านปศุสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือต่อไป