วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจติดตามระดับน้ำในพื้นที่และสภาพความเป็นอยู่ของโค ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา หลังจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน เกษตรกรได้อพยพสัตว์เลี้ยงมาอยู่บนถนน และนำโคมากินหญ้าธรรมชาติในพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึง