วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายอุทิศ ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ม1 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ตอบข้อซักถามของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ชี้แจงสถานการณ์โรคสัตว์ในพื้นที่ แนะนำการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร