วันที่  6 พฤศจิกายน 2560 นายอุทิศ ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ให้บริการแก่เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมให้คำปรึกษากรณีสุกรป่วย และมอบเวชภันฑ์ให้แก่เกษตรกร ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา