วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ โดยนายอำเภอบางกล่ำเป็นประธานการประชุม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ได้นำวาระโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เข้าชี้แจง และสอบถามความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อนมให้ทันนักเรียนเปิดเทอม พร้อมรับฟังขอเสนอแนะต่างๆ  

   นายอำเภอบางกล่ำมอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำเป็นตัวแทนนายอำเภอบางกล่ำ ดำเนินการสุ่มตรวจสอบคุณภาพนม วัดอุณหภูมิ ณ จุดรับนม(โรงเรียน) และแจ้งย้ำเตือนให้ผู้จำหน่ายต้องส่งมอบเทอร์โมมิเตอร์ คู่มือ ถัง และพื้นรอง ให้ครบและถูกต้อง