วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์บางกล่ำ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา บริการจัดทำทะเบียนสัตว์ ตีเบอร์เย็น ให้แก่สัตว์ของโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา