วันที่ 17 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าช้าง บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมวในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลดและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ของประชาชน ม.3 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา