วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตาม ตรวจเยี่ยม เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ บ้านควนเหนือ ม.17 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา