วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตาม ตรวจเยี่ยม เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ ม.8,14,5,18 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา