วันที่ 9 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงแพะนม ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีสของเกษตรกร ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา