วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์ำอำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับอำเภอ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้เป็นไปตามที่เป้าหมายของโครงการ