วันที่ 13 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ตรวจยี่ยมเกษตรกรทำแปลงหญ้าหวายข้อ เก็บข้อมูล  รายละเอียดต่างๆในพื้นที่ อ. บางกล่ำ